вул. Столєтова, 11

067-654-25-25

 

 

 

 

Консультація офтальмолога!

Статьи
Угода користувача
25.05.2020

Угода користувача

Цією  угодою користувача (надалі - Угода)  регулюються відносин користування віртуальним асистентом (чат-ботом) Поліклініка Інтерпайп між адміністратором віртуального помічника ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»(код ЕДРПОУ 0539316) (надалі - Адміністратор) і користувачем віртуального асистента.

1. Загальні положення

1.1. Віртуальний асистент Поліклініка Інтерпайп - є прямим каналом комунікації між Адміністратором та його клієнтом для покращення рівня послуг Компанії та надання допомоги користувачу легко і просто взаємодіяти як із Компанією, так і з партнерами компанії чи сторонніми сервісами, які використовуються під час взаємодії.
1.2. В Угоді використовуються наступні терміни:
1.2.1. Віртуальний асистент - це програмний продукт для спілкування людей та отримання інформації під час взаємодії з іншими людьми, полегшення бізнес-процесів та взаємодії з інформаційно-телекомунікаційними системами через чат ботів або інші інтерфейси;
1.2.2. Використання навички - це отримання результату бізнес-процеса користувачем або іншою системою інформації за допомогою віртуального асистента або опрацювання інформації отриманої від користувача або іншої системи інформації віртуальним асистентом;
1.2.3. Користувач - особа або інформаційна система, яка взаємодіє з  віртуальним асистентом;
1.2.4. Онлайн-сервіс Handy.ai (Сервіс) – програмний продукт у вигляді онлайн-сервісу, призначений для автоматизації процесів в процесі спілкування адміністраторів віртуальних асистентів зі своїми клієнтами, співробітниками, обробкою інформації, взаємодії  з інформаційно-телекомунікаційними системами та виконанні інших завдань за допомогою віртуального асистента Handy.ai. Сервіс знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://handy.ai.
1.2.5. Навичка віртуального асистента (Навичка) - здатність віртуального асистента виконувати деяку задачу корисну для бізнес-процесу чи людини, яка взаємодіє з іншої особою чи системою через віртуального асистента;
1.2.6. Оновлення навички - зміна навички віртуального асистента для покращення роботи чи запобігання помилок
1.3. Надаючи будь-які команди віртуальному асистенту та взаємодіючи з ним, користувач підтверджує, що прочитав цю Угоду та надає свою безумовну згоду на умови цієї Угоди без будь-якої зміни чи доповнення.
1.4. Текст цієї Угоди знаходиться за посиланням  http://med.interpipe.biz/articles/ugoda-koristuvacha та може бути змінений Адміністратором без попередження користувачів. 
1.5. Користувач також погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Угоду користувача по взаємодії з онлайн-сервісом Handy.ai, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди. Взаємодіючи з віртуальним асистентом, користувач підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.
1.6. У разі незгоди користувача з будь-якою з умов Угоди, користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання віртуального асистента та припинити його використання.
1.7. Погоджуючись з цією Угодою, користувач також погоджується на використання сторонніх сервісів, таких як, але не виключно, ZOOM, Skype та інші, для належного надання послуг віртуальним асистентом. При такому перенаправленні на сторонні ресурси, Адміністратор не несе відповідальності за стабільність роботи цих ресурсів (сервісів, сайтів і т.д.) та збір та розповсюдженні ними інформації, яка стосується користувача. Також, на користувачі лежить обов'язок самостійно вивчити права та обов'язки сторонніх ресурсів (сервісів, сайтів і т.д.) та в випадку необхідності пройти додаткову реєстрацію на таких сторонніх ресурсах (сервісах, сайтах і т.д.) самостійно.

2.  Опис послуг
2.1. Віртуальний асистент надає послуги, що дозволяють користувачам отрувати в системах діалогу інформацію  та/або отримувати обслуговування обслуговування клієнтів.
2.2. Для доступу до навичок віртуального асистента потрібен пристрій, який відповідає вимогам сумісності обладнання і програмного забезпечення в Інтернеті, і доступ до Інтернету.
2.3. Адміністратор не несе відповідальності за неможливість доступу або недоліки в функціонуванні Інтернету через використання несумісних пристроїв, а також за можливі збої в роботі інтернет-сервісів.
2.4. Після реєстрації в віртуальному асистенті користувач має можливість користуватися сервісами віртуального асистента (застосовувати навички виртуального асистента).
2.5. Користувач несе самостійну відповідальність за недоступність своєї інформації стороннім особам та доступ до віртуального асистента.
2.6. Всі дії, вчинені в Сервісі від імені користувача вважають діями, які вчинила особа, яка пройшла первісну реєстрацію. В випадку отримання несанкціонованого доступу до роботи з віртуальним асистентом іншої особи з вини самого користувача, Адміністратор не несе відповідальності за несанкціоноване поширення персональних та інших даних користувача. Адміністратор також не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
2.7. Заборонено:
2.7.1. використання різних форм і способів незаконного представництва інших осіб в віртуальному асистенті;
2.7.2. здійснення збору і використання особистих даних інших користувачів без їхньої згоди або в порушення положень правил про захист даних;
2.7.3. використання віртуального асистента для здійснення спроби отримання доступу до закритих областей даних Адміністратора.


3. Права та обов'язки Адміністратора
3.1. Адміністратор зобов'язується забезпечити можливість отримання користувачем послуг та інформації в порядку, визначеному цією Угодою.
3.2. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти логіку використання навичок віртуальним асистентом, обмежувати або припиняти доступ користувача до навичок віртуального клієнта в будь-який час та без пояснення причин.
3.3. У разі порушення користувачем умов Угоди (разом з його невід'ємними частинами), Адміністратор має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого користувача до будь-якої навички віртуального асистента в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені користувачеві такими діями.
3.4. Адміністратор має право здійснювати розсилання користувачам електронних повідомлень за допомогою віртуального асистента, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про роботу, послуги  та діяльності Адміністратора або його партнерів.
3.5. Адміністратор зобов'язується надавати користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки при зазначені користувачем ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням послуг за допомогою віртуального асистента.

4. Права та обов'язки користувача
4.1. Під час реєстрації користувач зобов'язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Користувач зобов'язується забезпечити достовірність наданої інформації.
4.2. При реєстрації в віртуальному асистенті користувач дає згоду на автоматичне створення свого облікового запису для роботи з віртуальним асистентом і подальший вхід  здійснюється прив'язаним до облікового запису номером мобільного телефону, вказані під час реєстрації. 
4.3. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністратор має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання йому послуг через віртуального асистента.
4.4. Користувач зобов'язується використовувати віртуального асистента тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів оператора Сервісу.
4.5. Користувач не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу як віртуального асистента, так і Сервісу в цілому. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту віртуального асистента і Сервісу .
4.6. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого облікового запису.
4.7. Користувач зобов'язується використовувати навички віртуального асистента  самостійно.
5. Персональні дані
5.1. З метою використання віртуального асистента користувач надає Адміністратору право використовувати, зберігати та обробляти свої персональні дані згідно з чинним законодавством України, не обмежуючись терміном дії правовідносин.   
5.2. Персональні дані, які збираються під час взаємодії віртуального асистента і  користувача, використовуються останнім виключно для виконання послуг та доручень віртуального асистента для користувача.

6. Інтелектуальна власність
6.1. Сукупність програм, програмних продуктів, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються при наданні Сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу або віртуального асистента без дозволу Адміністратора віртуального асистента або Оператора Сервісу чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

7. Додаткові умови
7.1. Адміністратор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди або неправильного розуміння команд віртуального асистента.
7.2. У випадку, якщо які-небудь положення цієї Угоди, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення цієї Угоди, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.